มันมาแบบนีเล ยรักษาสิวผด

มันมาแบบนี้เลย รักษาสิวผด จะมาว่ามาหาทางออกเพื่อให้ได้แบบนี้ ไหม มันไมมีทางเลย ผมว่านะครับ การที่เราจะหาทางออกเพื่อมให้สิวหายได้ไหม ทันยไม่สามารถจะเกิดอะไร ได้เลย เราคิดว่าเราทางนี้เราก็ต้องการให้สิวหายเหมือนกัน มันคิดว่าเราจะต้องกมามทางนี้เพื่อให้ได้ ตามที่้ตองการ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>