หายได้ถ้าเราใช้เป็น สิวอุดตัน

หายได้ถ้าสิวหายได้เป็น เราจะว่าไปหละ เอาง้าย ๆ นะครับ คนที่แต่งหน้า หรือว่าคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง โอกาสที่สิวเกิดขึ้นนัน้คือ สิวอุดตันครับ มันเกิดขึ้นได้จริง ๆ เท่านี้จริง ๆ มันไม่มีอะไรเลย มาเลย มาตามนี้ก็เพื่อให้เขาเองได้หาทงเพื่อให้เขาเองได้มาเรียนรู้ว่าตัวเองคิดว่าแบบไหนอิอิ เาอหละคัรบ สิวหายได้เท่านี้จริงๆ  นะครับ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>