ที่นี่เพื่อให้ได้ผลที่ตามที่ต้องการ รักษาสิวผด

ที่นี่เพ่ือให้ได้ผลนะครับอิอิ เราจะต้องการมาถาม หลาย ๆค นะจะต้องการผลต่าง ๆ มันไม่เกิดมาเอง มาตามน้อ งๆ นะต้องการแบบนี้เขาเองจะต้องการมาตามความสุขต่าง ๆ มันไม่เกิดมาเองได้อย่างนี้นะครับ น้อง ๆ จะต้องการแบบไหนเขาเองจะต้องการแบบไหน รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>