สิวอักเสบ กับวันนี้จริงๆเลย

สิวอักเสบโรคเนื้องอกของรังไข่หรือความผิดปกติของต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมอง ผู้ที่เป็นโรคเนื้องอกของรังไข่หรือความผิดปกติของต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมอง นั้นมักจะมีประจำเดือนเดือนมาไม่ปกติและอาจจะมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง, ตาพร่ามัว, มีหนวดและขนขึ้นผิดธรรมชาติและน้ำนมออกผิดปกติได้

สิวอักเสบโรคซีแฮนหรือโรคต่อมใต้สมองขาดเลือด ผู้ที่เป็นโรคซีแฮนหรือโรคต่อมใต้สมองขาดเลือดนั้นมักจะมีประจำเดือนออกมาน้อย, มีอาการอ่อนเพลีย, เฉือยเนื่อย, เต้านมแฟบ, ขนรักแร้หรือขนที่อวัยวะเพศร่วงและอาจจะเคยตกเลือดอย่างรุนแรงหรือเป็นลมในขณะที่คลอดบุตรได้ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>