อยู่ที่ว่าต้องการอะไร เจลว่านหางจระเข้

วันนี้หรือวันไหน ผมเองไม่อยากจะคิดว่า เราจะผ่านวันนี้มาได้ เจลว่านหางจระเข้ ที่ว่าหายแล้ว จะต้องการแบบไหน ผมไม่คิดว่าเรื่องราวต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง หลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นมานั้น ผมเองก็คิดว่า เท่านี้ก็ดีแล้ว หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการเท่านี้เท่านั้น เราว่ามันเกิดมาเองจากใจที่สุดเลย เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>