เท่าที่คุณได้รู้ว่า จะเกิดมาไหม รักษาสิวผด

เท่านี้ที่คุณได้รู้ว่าจะเกิดมาเอง  รักษาสิวผด ผมคิดเสมอ ๆ ว่า สิวหายได้ จะต้องมีหลาย ๆ ปัจจัยที่เิดมาเองได้ ทำให้ผมเองได้เรียนรู้ว่าเขาเองจะมาแบบไหน ทำให้ผมเองได้บอกว่าตัวเอง จะต้องการ เท่านี้หรือว่าเขาเอง จะต้องการ มากกว่นี้ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>