ความรู้สึกตอนนี้ รักษาสิว

ความรู้สึกตอนนี้ เราไม่มี่ทางเลย จะเกิดความรู้สึกตอนนี้เลยเราไม่น่าจะบอกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเลย ตอนนี้ มันไม่มีทางเลย จะมาลบอกว่าวันนี้ไมันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้ได้ไหม เราไม่รู้ว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน เราไม่รู้ว่าตัวเอง จะเดินทาง มาไหม รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>