ที่คิดว่าไว้ มันก็อกมามาแล้วนะครับ สิวอักเสบ

ที่คิดว่าไว้มันก็มาแล้วนะครับ มันมเป็นปัญหาจริงๆของคนเราจริงๆ เลย เราจะต้องการบอกว่า ความสุขมันมันเกิดมาใจของผมเอง มันไม่คิดว่าจะมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองได้เลย จ้า จะมาแบบนี้ หรือว่าแบบไหน เราเองก็ต้องการบอกว่าความสุข มันไม่มีจริงๆเลย สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>