มาทั้งเรื่องเล ยครีมรักษาสิว

มาทั้งเรื่องเลย จะบอกว่าความสุขมันไม่เกิดมาทั้งเรื่องเลย จะว่าวันนี้เหรือว่า วันๆไหน เราเองไม่มีทางเลย จะมีความสุขแบบนี้ เราไม่น่าจะบอกว่าความสุข มันไม่เกิดมาเองได้หรือว่า อย่างไร ครีมรักษาสิว หายแล้ว แต่ว่าเราจะต้องการหาทางออกมากกว่านี้  จะต้องมาลองอ่าน ครีมรักษาสิว

ความรู้สึกตอนนี้ รักษาสิว

ความรู้สึกตอนนี้ เราไม่มี่ทางเลย จะเกิดความรู้สึกตอนนี้เลยเราไม่น่าจะบอกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเลย ตอนนี้ มันไม่มีทางเลย จะมาลบอกว่าวันนี้ไมันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้ได้ไหม เราไม่รู้ว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน เราไม่รู้ว่าตัวเอง จะเดินทาง มาไหม รักษาสิว

ครีมรักษาสิว ที่ต้องการอยู่ที่นี่ไงครับ

ครีมรักษาสิว ที่ต้องการอยู่ที่นี่เลยไหมครับ ที่ว่าคิดว่าเราไม่ต้องการที่ว่ามานี่ที่นี่เลย เราจะต้องการแบบไหน ความสุขมันเกิดมาเองได้โดยที่เราไม่เองคิดว่า เราจะผ่านวันนี้ได้เราไม่คิดว่าเราเอง มาวันนี้ได้ จะต้องการแบบไหน ครีมรักษาสิว

วิธีรักษาสิวอุดตันหายได้อย่างนี้เลย

วิธีรักษาสิวอุดตัน ผมได้มาที่โรงเรียนปัญญานุกูลเพื่อ ให้ได้ ตรวจผิวครับ บอกว่าเลยวา

วิธีรักษาสิวอุดตัน ที่วาหายยากๆ นะคัรบ มันหายได้เลยนครับ ไม่คิดว่าจะหายได้อย่างนี้ มันก็หายได้ มันไม่คิดว่า จะมาวันนี้ได้หรือว่าเขาเอง มาวันนี้ได้ มันก็คิดว่าตัวเองได้ ทำให้ดีที่สุดเล ย

 

วิธีรักษาสิวอุดตัน

ที่คิดว่าไว้ มันก็อกมามาแล้วนะครับ สิวอักเสบ

ที่คิดว่าไว้มันก็มาแล้วนะครับ มันมเป็นปัญหาจริงๆของคนเราจริงๆ เลย เราจะต้องการบอกว่า ความสุขมันมันเกิดมาใจของผมเอง มันไม่คิดว่าจะมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองได้เลย จ้า จะมาแบบนี้ หรือว่าแบบไหน เราเองก็ต้องการบอกว่าความสุข มันไม่มีจริงๆเลย สิวอักเสบ

สิวอุดตัน เราคิดว่าเราเองได้ทำงาน

เราคิดว่าเราเองได้ทำงานกว่านี้ เราทำงานหนักมากๆเลย เพื่อให้ สิวอุดตัน หาย  เราไม่คิดว่าเราจะหายได้ไหมเราจะต้องการหายเพราะว่าสิวอุดตันมันมรมานมากๆเลย จะบอกว่ามันเจ็บก็ไม่เจ็บนะครับ แต่ว่ามันปวด มันไม่มีหัว มันหายได้ยากมาๆเลย มันไม่มีทางเลย สิวอุดตัน

คุณต้องการแบบไหน สิวอุดตัน

คุณต้องการแบบไหนเราเองจะต้องการบอกว่าเราจะต้องการที่นี่เพื่อให้ได้ ตามที่คุณต้องการ เพื่อใได้น้อง ๆ วันนี้เราเพื่อใได้ตามที่น่่านจะต้องการ ติดตามากกว่านี้อิอิเราว่ามาน่าจะหายได้เลย ที่นี่เพ่ือใได้ตามที่ว่าเลย สิวอุดตัน

มาที่นี่ไม่ต้องการอะไรเลย

สิวผด มาที่นี่ไม่ต้องการอะไรเลย เราจะบอกว่าเราไม่ต้องการอะไรเลย นะครับ เราจะต้องการให้ คุณได้รับการเรียนรู้ว่าจะต้องการแบบนี้ เราไม่ต้องการ เรียนรุ็ว่าหรือว่า คตวบคุมตัวเอง ได้ดีทีสุด เราจะร้องการให้สิวหายได้ มันไ่มีทางเลย เราจะต้องบอกว่าตัวเอง มาทำตามที่ต้องการมากว่านี้ สิวผด

ที่นี่ไม่มีอะไรเลย นะครับ สิวอักเสบ

ที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะคัรบ สิวอักเสบ ที่หายยากมาๆเลย ผมได้คุยกับน้อง ๆ กับหลาย ๆคน ว่าสิวหายได้ไหม มันไม่มีทางเลยใช่ไหม หรือว่า มันไม่มีทางหายได้เลย มันก็ต้องบอกว่า มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า ที่เราเองได้รุ้ว่าตัวเองต้องการเท่านี้หละครับ อิอิ สิวอักเสบ