มาที่นี่เพื่อให้คุณได้ลองทำ วิธีรักษาสิว

มาที่นี่เพื่อให้คุณได้ลองทำ เพื่อให้คุณได้ลองสังเกตุ ตัวคุณเองว่าต้องการอะไร เท่านี้หละครับ จริง ๆ ผมไม่ต้องการให้ผมเองได้เรียนรู้ว่าเขาจะเอา กับผมไหม อิอิ ผมได้บอกเท่านี้จริง ๆนะครับ อิอิมาตามทางนี้เลย ครับ วิธีรักษาสิว

มัน่างงจริง ๆเลย ว่าตัวเองผมได้ทำงานที่ีนี่

ครีมรักษาสิว วันนี้จะต้องได้อย่างที่ต้องการจริ งๆ อิอิ ผมว่านะครับผมจะหาทางเพื่อทางนี้จริง ๆเลย ครับผมจะบอกว่าอย่างนี้หละครับ จะทำตามที่นอ้ง ๆ บอกก็ว่าจะหายสิวได้ก็คือว่าจะหาคตุณได้อย่างทีว่าหละครับ

 

มาตามทางนี้ผมจะต้องการให้หาทางเพื่อให้คุณได้หาข้อมูล ต่าง ๆ เพื่อให้สิว ที่เป็นอยู่หายได้ ก็คงต้องหาต่อไปจริง ๆ นะครับ มาตามนี้ เลย ครีมรักษาสิว

คุณทำให้ผมเองได้คิดว่า สิวผด หายได้

จริง ๆ คุณได้เปลี่ยนความคิดของผมลงไปอย่างไมน่าเชือว่าจะเกิดขึ้นได่้ ตจามที่บอกละครับผมจะหาทางเพื่อให้สิวจะหายได้ ก็ต้องหาทางออกกันไปเพื่อให้สิวหายจาิง ๆ นะครับ ผมจะบอกว่าเพือ่น ๆ จะบอกว่าอย่างไร สิวผด

ทำไมคิดว่าอย่างไรเราไม่ต้องการ ครีมรักษาสิว

ทำไมเพื่อน ๆ คิดว่าผมจะต้องไม่ ผมจะบอกว่าเพือน ๆ ครบัผมจะผ่านวันนี้ได้ก็ต้องอาซัยหลา ยๆ ยอ่าง ที่เพื่อน จะต้องการคัรบ มาอ่านได้ที่นี่เลยผมเองก็ต้องการให้เพื่อน ๆ เองได้ถามตัวเองเสม อ ๆว่า จะต้องการแบบไหน เท่านั้นจิร งๆ เลย ครับ ผมต้องการแบบนี้เลย ครีมรักษาสิว